di snar hỗn hợp

  • Núi Thái Sơn - Kỳ quan thế giới Núi Thái Sơn - Kỳ quan thế giới
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận núi Thái Sơn của Trung Quốc là Di sản thế giới được xếp trong danh sách di sản hỗn hợp năm 1987.