gạo biến đổi gene

  • Thử nghiệm gạo biến đổi gene ở Trung Quốc Thử nghiệm gạo biến đổi gene ở Trung Quốc
    Tổ chức môi trường Hòa bình xanh Đông Á - Greenpeace East Asia vừa cáo buộc, một nghiên cứu do Mỹ hậu thuẫn đã thử nghiệm gạo biến đổi gene Golden Rice (gạo hạt vàng) trên 24 trẻ em Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.