gỗ balsa

  • Vật liệu nhẹ và bền hơn gỗ balsa Vật liệu nhẹ và bền hơn gỗ balsa
    Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard (Mỹ) đã phát triển một cách in 3D để tạo được hỗn hợp tế bào nhẹ nhưng rất cứng, chắc bằng cách sử dụng nhựa epoxy.