gỗ hóa đá

  • Vòng đá đeo cho cô bé "gây cháy": Mê tín, lừa bịp? Vòng đá đeo cho cô bé "gây cháy": Mê tín, lừa bịp?
    Cô bé "gây cháy" được Trung tâm cảm xạ địa sinh học (Đại học Quốc tế Hồng bàng) cho đeo vòng "thạch anh đen" với giá 1 triệu đồng. Theo các nhà khoa học, vòng này cũng không có năng lượng để có thể ngăn cản bức xạ hay các hiện tượng vật lý xảy ra.