gen Bt11

  • Việt Nam đã cho phép trồng 3 giống ngô biến đổi gien Việt Nam đã cho phép trồng 3 giống ngô biến đổi gien
    Bộ NN-PTNT vừa công nhận 3 giống ngô biến đổi gen đầu tiên được phép đưa vào sản xuất đại trà ở Việt Nam, hứa hẹn sự gia tăng rất lớn về năng suất và chất lượng so với các giống ngô thông thường đang được canh tác.