ghép não

  • Tại sao chúng ta không thể ghép não? Tại sao chúng ta không thể ghép não?
    Năm 1954, ca ghép thận và cũng là ca ghép tạng đầu tiên thành công tại một bệnh viện ở Boston. Năm 1963, ca ghép phổi đầu tiên ở người được thực hiện tại Đại học Mississippi.