giày chạy tối giản

  • 10 bí ẩn về thời gian  (I) 10 bí ẩn về thời gian (I)
    Thời gian là một khái niệm đơn giản, như ngày tháng, giờ phút và giây. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của thời gian và những mối liên quan của nó với không gian hay những lý thuyết khác lại là điều khá phức tạp.