giáo sư Đàm Thanh Sơn

  • Ba nhà khoa học Việt ảnh hưởng nhất thế giới 2014 Ba nhà khoa học Việt ảnh hưởng nhất thế giới 2014
    Thomson Reuters là một tổ chức hàng đầu thế giới về việc theo dõi và công bố thông tin tri thức về chuyên gia nghề nghiệp toàn cầu vừa có báo cáo danh sách của hơn 3.000 nhà khoa học “có ảnh hưởng lớn nhất” trong năm 2014.