giáo sư phan thanh bình

  • Điểm hẹn khoa học quốc tế mới tại Việt Nam Điểm hẹn khoa học quốc tế mới tại Việt Nam
    Ngay sau Tuần lễ khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 9, ngày 20/8, GS Phan Thanh Bình - Hiệu trưởng Đại học Quốc gia TP HCM đã ký kết với GS Trần Thanh Vân hợp tác đào tạo và nghiên cứu tại Trung tâm ICISE, Quy Nhơn.