giây nhuận

  • 2008 sẽ dài hơn các năm một giây 2008 sẽ dài hơn các năm một giây
    Vào ngày 31/12 năm nay, tất cả đồng hồ trên khắp hành tinh đều được "tặng" thêm một giây.
  • Ngày mai thời gian bị kéo lùi một giây Ngày mai thời gian bị kéo lùi một giây
    Các chuyên gia về thời gian trên khắp thế giới sẽ thêm một giây vào phút cuối cùng của ngày 30/6. Thời gian mặt trời là thang đo thời gian mà theo đó 12h trưa là lúc mặt trời nằm ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Nó liên quan tới chuyển động tự xoay của trái đất quanh trục và được thể hiện qua giờ GMT và giờ UTC.