giông lốc

  • Kỹ năng an toàn khi xảy ra giông bão Kỹ năng an toàn khi xảy ra giông bão
    Khi trời tối sầm, có chớp hay gió mạnh, hãy ngừng các hoạt động. Nếu bạn đang ở ngoài, tránh khu vực đất cao, đồi trống, nước chảy hay vũng nước nhỏ, cây cao riêng lẻ và vật dẫn điện như hàng rào kim loại.