giải nobel y học

  • Những giải Nobel bị "trao nhầm" trong lịch sử Những giải Nobel bị "trao nhầm" trong lịch sử
    Giải thưởng Nobel không thể thu hồi nhưng đã có những quyết định trao nhầm làm tổn hại tới danh tiếng của giải thưởng cao quý này.
  • Công bố giải Nobel Y học 2012 Công bố giải Nobel Y học 2012
    Giải Nobel y học năm 2012 đã thuộc về nghiên cứu tái lập trình tế bào trưởng thành của hai nhà khoa học là John Gurdon và Yamanaka. Hai nhà khoa học này đã chứng minh số phận của một tế bào có thể đảo ngược.