giải thưởng lương thực thế giới

  • Trao giải thưởng lương thực thế giới Trao giải thưởng lương thực thế giới
    Đây là giải thưởng được xây dựng bởi Tiến sỹ Norman Borlaug, người từng đoạt giải Nobel và là cha đẻ của cuộc Cách mạng Xanh trong nông nghiệp.
  • Vinh danh nỗ lực vực dậy ngành nông nghiệp Bzazil Vinh danh nỗ lực vực dậy ngành nông nghiệp Bzazil
    Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, Giải thưởng Lương thực thế giới, được xem như “Giải Nobel Nông nghiệp”, được trao cho 3 nhà nông học: Andrew Colin McClung (83 tuổi - Mỹ), Alysson Paolinelli (70 tuổi - Brazil) và Edson Lobato (66 tuổi - Brazil) vì đã góp c&oc