giọng nói

  • 12 bí quyết để có giọng nói hay 12 bí quyết để có giọng nói hay
    Người Việt có câu "người thanh tiếng nói cũng thanh", cho thấy được tầm quan trọng của giọng nói trong giao tiếp. Giọng nói thể hiện tính cách và cảm xúc của bạn từ đó mọi người có thể đánh giá bạn dựa trên giọng nói.