giun ký sinh

  • Phát hiện manh mối phòng chống bệnh lao ở gia súc Phát hiện manh mối phòng chống bệnh lao ở gia súc
    Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Liverpool và Nottingham của Anh quốc, công bố trên tạp chí Nature Communication vào ngày 23/5, cho thấy nguyên nhân thất bại của chương trình xóa bệnh lao bò (TB) hiện tại ở một số quốc gia có thể là do loài giun ký sinh.