hàn vết thương bằng vàng

  • Hàn vết thương Hàn vết thương
    Có vẻ như đã sắp hết thời của các mũi khâu, sau khi giới phẫu thuật đã áp dụng thành công kỹ thuật “hàn” vết thương mới, dùng tia laser và... vàng.