hành tinh mồ côi

  • 10 bí ẩn về người ngoài hành tinh 10 bí ẩn về người ngoài hành tinh
    Nhiều nhà khảo cổ học và nhà lý luận về người ngoài hành tinh cho rằng trái đất xưa kia từng nhiều lần được người ngoài hành tinh viếng thăm, làm thay đổi mãi mãi lịch sử loài người trên trái đất.
  • Thông tin mới về người ngoài hành tinh Thông tin mới về người ngoài hành tinh
    Edgar Mitchell - nhà du hành từng đổ bộ lên mặt trăng, tin rằng người ngoài hành tinh đã đến trái đất.