hành tinh trôi nổi tự do

  • Giải mã bí ẩn các hành tinh "con hoang" Giải mã bí ẩn các hành tinh "con hoang"
    Các nhà khoa học tin rằng, họ đã giải mã được bí ẩn tại sao một số hành tinh lại tồn tại trong vũ trụ mà không quay quanh quỹ đạo của bất kỳ ngôi sao nào.