hành vi phạm tội

  • Công nghệ phá án tương lai Công nghệ phá án tương lai
    Máy tính phát hiện hành vi phạm tội trước khi chúng xảy ra và máy quay “cảm” được tâm lý tội phạm là những công nghệ nhiều hứa hẹn.
  • Hội chứng XYY dẫn đường phạm tội Hội chứng XYY dẫn đường phạm tội
    Người mắc hội chứng siêu nam (XYY) có ngoại hình và tính cách khác thường, được các nhà nghiên cứu cho rằng là yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi phạm tội.