hình dáng của sao thổ

  • Có gì thú vị trên sao Thổ? Có gì thú vị trên sao Thổ?
    Sao Thổ là hành tinh có hệ thống vành đai rộng nhất trong Hệ mặt trời. Những hành tinh khác cũng có vành đai nhưng vành đai sao Thổ là vành đai duy nhất có thể nhìn thấy từ Trái đất.