hình xăm cảm biến

  • Hình xăm chống quá sức Hình xăm chống quá sức
    Hình xăm cảm biến sinh học được thiết kế để ngăn chặn tình trạng vận động viên kiệt sức quá độ, bằng cách đo hàm lượng lactate trong mồ hôi tiết ra.