hóa thạch khủng long bay

  • Bằng chứng đầu tiên về khủng long “bay” ăn thịt chim Bằng chứng đầu tiên về khủng long “bay” ăn thịt chim
    Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy hóa thạch của chim được “bảo quản” trong dạ dày của một con khủng long. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy rằng chim cũng là một con mồi của khủng long và thời kỳ đó thì thế giới là nơi nguy hiểm cho các loài chim.