hóa trị

  • Ngủ ít ảnh hưởng đến não bộ Ngủ ít ảnh hưởng đến não bộ
    Một nghiên cứu mới đây khẳng định, giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có những tác động to lớn đối với sức khỏe tinh thần của con người. Theo đó, ngủ quá ít hay ngủ quá nhiều cũng không tốt.