hạ nhiệt não

  • Lý giải hiện tượng ngáp lây Lý giải hiện tượng ngáp lây
    Tại sao chúng ta không thể chống lại những cơn ngáp sau khi nhìn thấy người khác ngáp? Các nhà khoa học cho biết, đó chính là hiện tượng "ngáp lây".