hạt giống biến đổi gene

  • Đột biến đáng sợ hơn biến đổi gene? Đột biến đáng sợ hơn biến đổi gene?
    Tháng 7 vừa rồi, Monsanto rút đơn bán hạt giống biến đổi gene bằng công nghệ sinh học tại EU, động tác này mở đường cho những đối thủ cạnh tranh thách thức thị phần của Monsanto.