hồ Vostok

  • 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất
    7 vùng đất dưới đây hội tụ đầy đủ những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất như trên sao Hỏa. Do đó, các nhà khoa học đã quyết định sử dụng 7 địa điểm này làm nơi thử nghiệm các công nghệ khoa học trước khi đưa chúng lên vũ trụ.
  • Những vùng "hành tinh khác" trên Trái Đất Những vùng "hành tinh khác" trên Trái Đất
    Điều kiện tự nhiên và cảnh quan ở một số khu vực trên Trái Đất, với đặc điểm tương tự sao Hỏa hay sao Kim, có thể cung cấp thông tin nghiên cứu về sự sống trên hành tinh khác.
  • Dấu hiệu sự sống ở hồ ngầm Nam Cực Dấu hiệu sự sống ở hồ ngầm Nam Cực
    Những dấu hiệu đầu tiên về sự sống đã được phát hiện trong mẫu nước lấy từ hồ dưới mặt băng dày Nam Cực. Ánh sáng xanh phát ra tế bào bị nhuộm thuốc nhạy ADN có thể nhìn thấy rõ khi các chuyên gia quan sát nước lấy từ hồ Whillans dưới kính hiển vi.