hồi sinh voi ma mút

  • Tranh cãi quanh chuyện hồi sinh voi ma mút Tranh cãi quanh chuyện hồi sinh voi ma mút
    "Đừng hồi sinh loài voi ma mút!" - Đó là cảnh báo của chuyên gia Alice Roberts thuộc Đại học Birmingham, đồng thời là nhà giải phẫu học nổi tiếng của Anh.
  • Vì sao cần hồi sinh lại voi Ma mút Vì sao cần hồi sinh lại voi Ma mút
    Đã có nhiều lập luận cho rằng, việc hồi sinh voi Ma mút ở thế giới hiện tại là điều không tưởng nhưng nếu chúng ta có thể hồi sinh lại được những loài vật thời cổ đại này, lợi ích mà nó đem lại sẽ vô cùng lớn.