hộp đen máy bay

  • Hộp đen máy bay là gì? Hộp đen máy bay là gì?
    Hộp đen là một máy ghi tự động mà các máy bay khi bay đều phải có. Nó cho phép phát hiện được nguyên nhân trong trường hợp gặp tai nạn.