hợp kim siêu dẫn

  • Phát minh hợp kim siêu đàn hồi mới Phát minh hợp kim siêu đàn hồi mới
    Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển thành công một loại hợp kim siêu đàn hồi mới. Loại vật liệu này có thể được sử dụng trong các tòa nhà cao tầng nhằm giảm tác động khi động đất xảy ra.