hang băng trong lòng đất

  • Hang băng không bao giờ tan ở Trung Quốc Hang băng không bao giờ tan ở Trung Quốc
    Hang băng ở núi Luyashan (Ninh Vũ) là hang băng lớn nhất được phát hiện ở Trung Quốc. Điều đặc biệt là hang băng này không bao giờ tan, kể cả vào giữa mùa hè nóng bức.