hang dơi 1

  • Hang động dung nham dài nhất Đông Nam Á ở Việt Nam Hang động dung nham dài nhất Đông Nam Á ở Việt Nam
    Đoàn khảo sát gồm các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) và Hội Hang động Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) đã tiến hành khảo sát tổng cộng 11 ống/hang dung nham với tổng chiều dài 1,8km.