hoa tươi

  • Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu sau thu hoạch Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu sau thu hoạch
    Hiện nay, kỹ thuật bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch của Việt Nam còn mang tính truyền thống và gặp nhiều hạn chế nên chất lượng hoa chưa cao, nhiều nấm bệnh, non yếu, giá rẻ và khó để cạnh tranh hay xuất khẩu sang nước khác.