i2R e-Paper

  • Giấy điện tử không tốn điện Giấy điện tử không tốn điện
    Có thể đây sẽ là một cuộc cách mạng đối với việc ghi chép dữ liệu khi loại giấy điện tử có tên gọi i2R e-Paper được đưa ra phục vụ thị trường.
  • Sony trình làng màn hình giấy điện tử đơn sắc dẻo Sony trình làng màn hình giấy điện tử đơn sắc dẻo
    Sony đã trình làng sản phẩm mẫu của loại màn hình giấy điện tử đơn sắc dẻo tại một hội nghị thương nhân thường niên ở Nhật Bản
  • Thị trường e-paper sắp bùng nổ Thị trường e-paper sắp bùng nổ
    Những người muốn đọc tạp chí ưa thích hay truyện Harry Potter dưới dạng số sẽ sớm có được thiết bị thay thế linh hoạt cho máy tính khô cứng. Một nhóm công ty đang phát triển thế hệ màn hình siêu mỏng mới, còn gọi là giấy điện tử (e-paper), không cần