in 3d nội tạng cấy ghép

  • Cấy ghép nội tạng... in 3D Cấy ghép nội tạng... in 3D
    Nội tạng nhân tạo được tạo ra bằng công nghệ in 3D sinh học sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt người hiến tạng.