kính hiển vi huỳnh quang

  • Kính hiển vi điện thoại nhận biết đặc trưng bệnh tật Kính hiển vi điện thoại nhận biết đặc trưng bệnh tật
    Một loại phụ kiện điện thoại di động đã được nghiên cứu thành công. Sự độc đáo của loại phụ kiện này ở chỗ chụp được những hình ảnh một cách chi tiết, phân tích hình ảnh và chẩn đoán bệnh tật.
  • Khởi đầu một ngành khoa học Khởi đầu một ngành khoa học
    6g45 sáng 21-12, mọi người ở phòng thí nghiệm công nghệ sinh học phân tử (khoa sinh học, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) vỡ òa sung sướng khi dưới kính hiển vi huỳnh quang là ánh sáng xanh được phát ra từ cơ thể cá ngựa vằn (Danio rerio) mới nở!