kính thiên văn nhanh nhất thế giới

  • Australia ra mắt kính thiên văn cực mạnh Australia ra mắt kính thiên văn cực mạnh
    Kính thiên văn này có tên gọi tắt Askap, là một trong những kính thiên văn nhanh nhất thế giới hiện nay, có nhiệm vụ quan sát vũ trụ bên ngoài và tìm hiểu nguồn gốc của các ngôi sao và các thiên hà.