kỷ niệm sinh nhật Baba Amte

  • Google thay đổi Doodle để tôn vinh Baba Amte Google thay đổi Doodle để tôn vinh Baba Amte
    Baba Amte là người Ấn Độ, sinh ngày 26/12/1914 và mất ngày 9/2/2018. Ông là người dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo, đặc biệt là những người mắc bệnh phong.