kỹ sư của NASA

  • Cựu kỹ sư NASA giải mã các giả thuyết về UFO Cựu kỹ sư NASA giải mã các giả thuyết về UFO
    Các vụ bắt gặp UFO từ vệt sáng xanh hình nón xuất hiện giữa bầu trời đến đám mây lạ hình tàu vũ trụ thường gây sốt trên mạng Internet, thu hút nhiều ý kiến tranh cãi về vật thể thực sau hiện tượng.
  • Robot có chân lên vũ trụ Robot có chân lên vũ trụ
    Các kỹ sư của NASA đã gắn chân cho Robonaut 2 (R2) và sẽ đưa nó lên trạm vũ trụ quốc tế ISS.