khách sạn Rossiya

  • 7 công trình Xô Viết chết yểu 7 công trình Xô Viết chết yểu
    Những công trình hoành tráng cao hàng trăm mét trên bản vẽ thời Xô Viết nhiều khi có kết cục thực tế là những tòa nhà cao vài tầng, với công năng sử dụng hoàn toàn khác.