khí Mù tạt

  • Frizt Haber - Kẻ sát nhân nhận giải Nobel Hóa học Frizt Haber - Kẻ sát nhân nhận giải Nobel Hóa học
    Xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải Nobel, chưa lần nào Hội đồng thẩm định giải gặp phải sự phản ứng gay gắt của công luận như năm 1919, khi Fritz Haber, người Đức, được trao giải Nobel Hóa học.
  • Thủ phạm gây thảm họa cảng Bari Thủ phạm gây thảm họa cảng Bari
    Trong công cuộc tìm kiếm thuốc chống ung thư, nhiều thuốc chống ung thư nổi tiếng lại bắt đầu sự nghiệp cứu rỗi loài người không phải từ những tác dụng thần kỳ mà lại bắt đầu từ sự chết chóc và những thảm họa. Khí mù tạt là một trong các chất như thế.