khô hạn

  • Máy bơm nước không cần nhiên liệu "made in" Việt Nam Máy bơm nước không cần nhiên liệu "made in" Việt Nam
    Chiếc bơm tự áp có thể đẩy nước lên cao 5-20 m mà không cần đến nhiên liệu, hy vọng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho bà con.
  • Phát hiện hai loài nghệ mới ở Việt Nam Phát hiện hai loài nghệ mới ở Việt Nam
    Các nhà nghiên cứu thực vật Singapore, Việt Nam vừa phát hiện và công bố hai loài Nghệ mới cho khoa học ở Ninh Thuận và Quảng Ngãi, thuộc duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, trên tập chí chuyên ngành Phytotaxa, tập 192, số 3, trang 181 – 189, năm 2015.