không gian sống trong tương lai

  • Con người liệu có đủ không gian sống? Con người liệu có đủ không gian sống?
    Các siêu đô thị tiếp tục mọc lên, thậm chí ở Nam Cực, để đáp ứng không gian sống cho con người nhưng lại gây đe dọa tới những khu rừng nguyên sinh trên Trái Đất.