không khí lạnh bổ sung

  • Mưa đá khủng khiếp tàn phá Mường Khương Mưa đá khủng khiếp tàn phá Mường Khương
    Lúc 12h đêm qua 26/3, một trận mưa đá khủng khiếp đã xảy ra tại 13 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Khương, Lào Cai. Có 4 xã và thị trấn bị thiệt hại nặng: Mường Khương, xã Tung Chung Phố, Tả Thàng, Nấm Lư.