khả năng bẩm sinh

  • Có hay không thiên tài bẩm sinh? Có hay không thiên tài bẩm sinh?
    Câu “có công mài sắt có ngày nên kim” có thể thúc giục người ta cần mẫn hơn trong một môn thể thao hoặc một nhiệm vụ nào đó, và một số nghiên cứu cho rằng nhiều lĩnh vực khác cũng có chung phương trình này.