khả năng cảm thụ mùi

  • Bí mật của… chiếc mũi Bí mật của… chiếc mũi
    Một nghiên cứu mới đây cho thấy hàng triệu cơ quan thụ cảm bên trong mũi không nằm rải rác ngẫu nhiên mà phân bố có quy luật.
  • Chó có thể ngửi và nghe được bao xa? Chó có thể ngửi và nghe được bao xa?
    Theo các nhà khoa học, chó có nhiều cơ quan cảm thụ mùi hơn con người. Cơ quan cảm nhận là một bộ phận của mũi giúp chúng nhận biết từng mùi độc đáo.
  • Lời giải mới cho bí ẩn về "giác quan thứ 6" Lời giải mới cho bí ẩn về "giác quan thứ 6"
    Trong cuộc sống, chúng ta đều có ít nhất 1 lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính đó được gọi là "giác quan thứ 6". Hiện nay mặc dù khoa học đã rất phát triển nhưng "giác quan thứ 6" luôn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải của các nhà khoa học.