khả năng ghi nhớ phân đoạn

  • Giảm cân làm tăng khả năng ghi nhớ Giảm cân làm tăng khả năng ghi nhớ
    Một số nghiên cứu trước đây chứng minh khả năng ghi nhớ phân đoạn của người béo giảm khi khối lượng cơ thể của họ tăng. Trí nhớ phân đoạn giúp con người ghi nhớ các sự kiện trong suốt cuộc đời.