khả năng học tập

  • Thư giãn hôm nay, học tốt hơn ngày mai Thư giãn hôm nay, học tốt hơn ngày mai
    Dành thời gian nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ về những điều đã học sẽ giúp con người nâng cao khả năng học tập trong tương lai.
  • Dấu hiệu về khả năng học tập ở chuột Dấu hiệu về khả năng học tập ở chuột
    Chuột đực có thể tạo ra các âm thanh khác nhau đề thu hút chuột cái. Những con chuột này cũng có những tính năng nhất định của bộ não giống như các tính năng của não người và não của các loài chim học hát ở vài điểm nào đó.