khủng hoảng nguồn nước

  • Hơn một tỷ người thiếu nước sạch vào năm 2050 Hơn một tỷ người thiếu nước sạch vào năm 2050
    Hơn một tỷ người sống tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào năm 2050, do tình trạng biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa nhanh chóng.