khủng long theropod

  • Khủng long có "bà con" với chim hiện đại Khủng long có "bà con" với chim hiện đại
    Không giống như trứng khủng long không lông vũ khác, vốn đối xứng nhau, hình bầu dục của trứng khủng long theropod (loài di chuyển bằng hai chân sau) thuộc giai đoạn đầu của kỷ Bạch phấn được phát hiện ở Tây Ban Nha cho thấy chim và khủng long theropod có tổ tiên chung.