khai quật lăng mộ

  • Trung Quốc đình chỉ khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng Trung Quốc đình chỉ khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng
    Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động khai quật khu hầm mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng - vị vua đầu tiên của Trung Hoa cổ đại cùng 6.000 chiến binh đất nung hiện đang nằm tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.